skip to Main Content
Nettsiden er under utvikling

PERSONVERNERKLÆRING

Personvern er retten til å bestemme over personopplysninger om en selv. Personvernerklæring handler om hvordan GG Media samler inn og bruker dine personopplysninger ved et besøk på våre nettsider. Denne erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles personopplysninger fra deg.

Personopplysinger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse, men kan og være digitale identifikatorer som kan knyttes til deg gjennom for eksempel informasjonskapsler.

Kort om personvern

Personvern er retten til å bestemme over personopplysninger om en selv. Med behandling av personopplysninger mener man enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Formålet med behandlingen

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle avtalen du har med oss.

Vår behandling av personopplysninger er håndtert av våre dyktige medarbeidere. Det er kun et utvalgt knippe mennesker som har tilgang til opplysningene, og menneskene er utvalgt basert på ekspertise og kunderelasjon. Alle ansatte i GG Media er underlagt taushetsplikt.

Hvilke personopplysninger behandles

Opplysninger som behandles hosGG Media kan kategoriseres slik: administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap man jobber i når du velger å for eksempel laste ned en rapport eller melde deg på et av våre arrangementer.

Vi samler også inn personopplysninger som kan knyttes til din enhet som du bruker når du besøker vår nettside. Her samler vi inn opplysninger om atferd på nettsiden, som f.eks. hvilke artikler man leser, og hva man viser interesse for.

Personopplysninger som sendes tilGG Media i forbindelse med rekruttering slettes når stillingen er besatt. 

Gyldige behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte. Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om, for å oppfylle en avtale vi har med deg eller fordi vi anser at vi har en berettiget interesse som ikke overstiger inngripen i ditt personvern.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger som behandles om deg. Du har også en rett til å kreve at personopplysninger om deg blir rettet dersom disse viser seg å være uriktige eller ufullstendige. Videre har du også en rett til å bli glemt, hvilket betyr at du kan kreve at personopplysninger om deg blir slettet. Med mindre det foreligger et særskilt lovgrunnlag for fortsatt behandling av personopplysningene vil disse bli slettet. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

Om du ønsker å kontakte oss, kan du gjøre det her: gg@ggmedia.no

Back To Top
×Close search
Search